Aage Kure

Aage Kure, tidligere erhvervschef i Rønne, er nevø af den navnkundige Kure, der er kendt for sit enorme værk: Kures Gårdregister, der omhandler ejere/beboere af de bornholmske gårde fra den første jordebog i 1592 op til et sted i 1900-tallet. Et kæmpe værk med omkring 800 gårde.

Interessen for slægts- og lokalhistorie var dybt forankret i Aage, og da han fik mere tid som pensionist, gjorde han mange forskellige optegnelser og beskrivelser. Især havde Nordbornholm hans interesse, hvilket fremgår af det materiale han har lavet.

For en del år siden besøgte jeg Aage Kure, i hans sommerresidens i Allinge. Vi fik en god snak, og han viste mig og kopierede følgende udgivelser til mig:

Bornholms Sædegårde. Samlet af Aage Kure 1998

Bornholmske gårde med oplysninger af historisk art. Samlet af Aage Kure 2001

Gravminder og Mindesmærker på Bornholm. Samlet af Aage Kure 1999

Bornholms Runestene og Runeindskrifter. Samlet af Aage Kure 2002

Hammershus Birk: Blade af Birkets dagbog. Samlet af Aage Kure 2001

Huse i Allinge. Samlet af Aage Kure 2003

Stednavne i Hammershus Birk og Gader i Sandvig og i Allinge. Samlet af Aage Kure 2003

Biskopper i Lund, Slotsherrer på Hammershus, Landsdommere på Bornholm. Samlet af Aage Kure 2001

Jeg fik filerne som Word-dokumenter, og har konverteret dem til pdf-formatet. Klik på de røde link. Der er masser af godt læsestof. God fornøjelse.