Bornholmske gårde

Denne liste er hentet fra “Bornholmske Gaardnavne” af Olaf Hansen. Udgivet 1966.

Pgd. = Proprietærgård – højeste

Sgd. = selvejergård – mellemste gårdeklasse

Vrgd. = vornedegård – nederste gårdeklasse. Nogle af disse var ejet af kronen eller kirken. Ellers ejet af de frie bønder på proprietær-
og selvejergårdene.

sgd. = gårde uden nummer eller gårde der ikke kan findes

Se 16. sgd. (f.ex.) = Gården er lagt til gården med dette nr.
+ 4. sgd. (f.ex.) = Gården med dette nr. er blevet lagt til den omtalte gård.

Bodilsker Sogn, Sønder Herred:

Uden gårdnr.
Degnegård
Lindesgård – ikke stedfæstet – måske i Langedeby.
Præstegård
Skovridergård – ikke stedfæstet.

Selvejergårde:
1. Skovgård
2. Lillegård
3. St. Hallegård – tidligere “På Hallene”, “Ved Halle”, “I Skoven”.
4. Julsgård – tidligere “Gnavbensgård”.
5. Julsgård – tidligere “Vester Egesgård”.
6. Egesgård – tidligere “I Gadeby”.
7. Ll. Pilegård – tidligere “Pilegård”, “I Gadeby”.
8. Gadeby – tidligere “Gadegård”, “I Gadeby”.
9. Gadeby – tidligere “Guddegård”, “I Gadeby”
10. Døvregård
11. Døvregård
12. Ll. Hallegård – tidligere “På Hallene”, “Døvregård”.
13. Vandtappergård – tidligere “Nørregård”.
14. Ellegård – tidligere “I Ellet”, “Læderlappegård”, “Nørrekrog”.
15. Nørre Bjergegård – tidligere “Bakkegård”, “Dakkegård”.
16. Søndre Bjergegård – tidligere “Bjergegård”, “Slamregård”, “Slamrebjerg”. + 17. sgd.
17. – se 16. sgd. Tidligere “På Bjerget”, “Markmannegård”, “Bjerggården”.
18. Vester Slamregård – tidligere “Brusegård”, “Krusegård”, “I Slamre”.
19. Øster Slamregård – tidligere “Munkegård”, “I Slamre”.
20. Slamrehus – tidligere “Nørre Slamregård”, “I Slamre”.
21. Sønder Slamregård – tidligere “I Slamre”.
22. – nedlagt. Tidligere “Lave Stæl”, “Lovede Stæl”, “Brandestæl”, “Lauegårds Stæl”.
23. Langedeby – tidligere “Lauegård”, “Lavegård”.
24. Buddegård – tidligere “Bodegård”, “Langedeby”.
25. Langedeby – tidligere “Hindsegård”, “Kulekrog”.
26. Langedeby – tidligere “Kroggård”, “Kraggård”, “Agergård”
27. Pæregård – tidligere “Engegårde”.
28. Ll. Engegård – tidligere “Engegårde”.
29. Sandegård
30. St. Engegård – tidligere “Engegårde”, “I Engene”.
31. Stensebygård – tidligere “I Stenseby”.
32. Stensebygård – tidligere “I Stenseby”, “Sortegård”.
33. St. Pilegård – tidligere “Pilegård”.
34. Brandsgård
35. Kølleregård
36. St. Krusegård – tidligere “Krusegård”.
37. Gadegård – tidligere “Lerjegård”, “Kirkeby”.
38. I Skoven – tidligere “Munkegård”, “Kirkeby”.
39. Væggeløsegård – tidligere “Kirkeby”.

Vornedegårde:
1. Kattesletsgård
2. Ll. Krusegård – tidligere “Krusegård”.
3. Tornegård
4. Elisegård – tidligere “Ellesgård”.
5. – udstykket. Tidligere “Myregård”, “Myrehuset”.
6. Langedeby – tidligere “Lovsgård”
7. Langedeby
8. Langedeby
9. Langedeby
10. – se 15. vrgd. Tidligere “Ll. Kannikegård”, “Langedeby”.
11. Stensebygård – tidligere “I Stenseby”, “Kyllingegård”.
12. Vestre Kirkebogård – tidligere “Ll. Kirkebogård”, “Kirkebo”, “Kirkeby”.
13. Østre Kirkebogård – tidligere “St. Kirkebogård”, “Kirkebo”, “Kirkeby”.
14. – nedlagt.
15. St. Kannikegård – (Proprietærgård). + 10. vrgd.
Ibsker Sogn, Øster Herred:

Uden gårdnr.:
Degnegård – nedlagt.
Hekkenfeldgård – tidligere “På Heckenfeldt”. Ikke stedfæstet.
Præstegård
Torpegård – ikke stedfæstet, men én af Klintebygårdene.

Selvejergårde:
1. Hallegård – tidligere “Ved Kirken”, “Holstegård”.
2. Hindsegård
3. Bækkegård
4. Knappegård – tidligere “Møllegård”.
5. – se 6. sgd. Tidligere “Brændesgård”, “Lillegård”.
6. Brændesgård + 5. sgd.
7. Vasegård – tidligere “Wassegård”.
8. – udstykket. Tidligere “Marsegård”, “Massegård”, “Pælegård”, “Palmegård”, “Mørsegård”.
9. Stensgård – tidligere “Sten Stæl”.
10. Jomfrugård – tidligere “Jomfru Stæl”.
11. Grynegård
12. Styrsgård – tidligere “Styresgård”, “Styremandsgård”.
13. Kølleregård
14. Tyskegård
15.Tingfogedgård
16. Munkegård
17. Bækkegård – tidligere “Bakkegård”, “Krogegård”.
18. Fløjlegård
19. Koesgård – tidligere “Cortsgård”.
20. Ryttergård
21. Sortegård – tidligere “Bryggergård”, “Smedegård”.
22. Rågeskovsgård
23. Knarregård – tidligere “Skottegård”. Måske også “Rømergård”.
24. Eskesgård – tidligere “Julegård”, “Julegårds Stæl”.
25. Julehøj – tidligere “Julegård”, “Vester Kyesgård”, “Kulbrandsgadegård”.
26. Kyesgård – tidligere “Eriksgård”, “Kulbrandsgadegård”.
27. Klinteby – tidligere “Skottegård”, “I Klinteby”.
28. Bakkegård – af nyere dato. Parcel fra 13. vrgd. Frennegård. Tidligere
“Lisegård”, “I Klinteby”.
29. Rabækkegård – tidligere “Palmegård”.
30. Helletsgård – tidligere “Helvedesgård”.
31. Naskegård
32. Aspesgård
33. Paradisgård – tidligere “I Paradis”.
34. Paradisgård – tidligere “I Paradis”.
35. Pilegård – tidligere “Piletroldsgård”.
36. Timannegård – tidligere “Tiemandegård”, “Hoppegård”.

Vornedegårde:
1. Nørregård – (Proprietærgård).
2. Saltholmsgård – tidligere “Saltholm”, “Holmegård”, “Prittegård”.
3. Præsteboet – tidligere “I Paradis”.
4. Træbenegård
5. Skyttegård
6. Klinteby – tidligere “Fuglesangsgård”, “Gaggegård”, “I Klinteby”.
7. Puggegård – tidligere “Pyggegård”, “Buggegård”.
8. – nedlagt. Tidligere “Viegård”, “Wiggegård”, “Vige Stæl”, “Vasse Stæl”, (nu Svanegård, Svaneke).
9. Hullegård – tidligere “Ågård”, “Ålegård”.
10. Brændesgård – tidligere “Møseregård”.
11. Brændesgård
12. Ellesgård – tidligere “Eliasgård”, “Ellesgjærde”.
13. Frennegård
14. Bertelegård – tidligere “Trommeregård”, “I Paradiset”.
15. Vornedegård – tidligere “Gubbernegård”, “Gubberegård”.
16. Dalegård
16. Smedegård – tidligere “Munkegård”, “Rødskørte”, “Stengård(?)”.
17. Kroggård – tidligere “Krakkegård”.
18. Homannegård – tidligere “Hovmandegård”, “Hofmandegård”,
“Birkesgård”. Nedlagt.
19. Ågård – tidligere “Lappegård”, “Hvidlappegård”, “Nørre Kirkebo”, “Lappehjemmet”.
20. Klinteby – tidligere “Grødgård”, “Ledegård(?)”, “Ll. Pilegård”, “Skrejeregård”,
“Smørhullet”, “Toftegård”, “Skottegård”, “I Klinteby”.
21. Klippegård – tidligere “Årsdalegård”, “I Årsdale”.
22. – nedlagt
23. – øde, af Svaneke 1696.

Proprietærgårde:
Kåsegård
Skovsholm
Tygegård

Klemensker sogn, Nørre Herred:

Uden gårdnr.:
Buskegård
Degnegård
Præstegård
Sandemandsgård – ikke stedfæstet.

Selvejergårde:
1. Skrubbegård – tidligere “Nørre Skrubbegård”, “I Skrubbe”.
2. Nordholt – tidligere “Sønder Skrubbegård”, “I Skrubbe”.
3. Nørre Muregård – tidligere “Smedegård”, “Myregårde”, “I Mure”, “På Mure”.
4. Sønder Muregård – tidligere “Muregårde”, “Myregårde”, “Ellesgård”, “I Mure”, “På Mure”.
5. Gothegård – tidligere “Muregård”, “Myregårde”, “I Mure”, “På Mure”.
6. Høgegård – tidligere “Høglegård”, “Høiegård”.
7. Hullegård – tidligere “Hallegård”.
8. Onsbjerggård
9. Øster Bedegadegård – tidligere “Bedegaden”, “Bukkegårdene”.
10. Vester Bedegadegård – tidligere “Bedegaden”, “Beddegård”, “Bukkegårdene”.
11. St. Knudegård
12. Ll. Knudegård – tidligere “Torpegård”.
13. Torpegård – tidligere “Dorpegård”.
14. Krykkegård – tidligere “Hyldegård”, “Haiskegård”.
15. Tyndekuldegård
16. Bolbygård – tidligere “Volbygård”.
17. Bækkegård – tidligere “Tørbernegård”, “Bakkegård”.
18. Sønder Bedegadegård – tidligere “Til Bedegaden”.
19. Nørregård
20. St. Krashavegård
21. Ll. Krashavegård
22. Bakkegård – tidligere “Ll. Splidsgård”.
23. Ll. Dammegård
24. St. Dammegård
25. Splidsgård
26. Øster Pilegård – tidligere “Pølsegård”.
27. Kuregård
28. Thoruppegård – tidligere “Pælegård”, “Pallegård”, “Torupgård”.
29. Bjergegård
30. Dyndegård – tidligere “Dyngegård”.
31. Tøjregård – tidligere “Tørregård”, “Tyregård”, “Torvegård”.
32. Kofodgård – tidligere “Gregersgård”.
33. – se 2. vrgd. Tidligere “Løkkegård”, “Lokkegård”, “Blokkegård”.
34. Hindsegård – tidligere “Dammegård”.
35. Kølleregård – tidligere “Krakkegård”
36. Piberegård
37. Munkegård – tidligere “I Skinderby”.
38. Skinderbygård – tidligere “I Skinderby”.
39. – se. 40. sgd. Tidligere “Bølstedgård”, “Bølstæl”, “Bøddelsgård”, “I Skinderby”.
40. Sofiedal – Tidligere “Træbenegård”.+ 39. sgd.
41. Årsballegård
42. Strangegård – tidligere “Stangegård”.
43. Skindermyregård – tidligere “I Skindermyre”.
44. Asseregård – tidligere “Skindemyregård”, “I Skindermyre”.
45. Carlsgård – tidligere “Hundelortegård”, “Vysteskidtegård”.
46. Boesgård – tidligere “Bodsgård”.
47. Trommeregård – tidligere “Gåsegård”.
48. Tornegård – tidligere “Egeskovsgård”.
49. Nørre Skarpeskadegård – tidligere “Skarpeskade”.
50. Ladegård – + 1. sgd. Nørregård, Nyker (tidligere “I Mæby”).
51. Kæmpegård – tidligere “Tallerkengård”, “Kimpegård”.
52. Julegård
53. – tidligere “Smedegård”, “Smede Stæl”. Tillagt pgd. Simblegård.
54. – se 55. sgd. Tidligere “Risbygård”, “I Risby”.
55. Risbygård – Tidligere “I Risby”. + 54. sgd. og 56. sgd.
56. – Se 55. sgd. Tidligere “Risbygård”, “I Risby”.
57. Nørre Risbygård – tidligere “I Risby”.
58. Marevadgård – tidligere “I Marevad”, “Mariavad”.
59. Duebjerggård – tidligere “På Duebjerg”.
60. Møllegård – tidligere “Hoglebjerggård”, “Under Hoglebjerg”.
61. Hoglebjerg – tidligere “Høglebjerggård”.
62. – se 12. vrgd. Tidligere “Landsdommergård”, “Torneby”.
63. Samsingsgård – tidligere “Samlingsgård”, “Samsonsgård”.
64. Duebjerggård – tidligere “På Duebjerg”.
65. Skovgård
66. Brogård – tidligere “Ved Broen”.
67. Sigård
68. Risegård – tidligere “I Risen”, “Simonsgård”.
69. Vester Pilegård

Vornedegårde:
1. Nørre Kirkebogård – tidligere “Nørre Kirkebo”, “Kirkegård”.
2. Sæderegård + 33. sgd.
3. – nedlagt. Tidligere “Toftegård”, “Torpegård”, “Torpe Stæl”.
4. Lundsgård – tidligere “I Skarpskade”.
5. Skarpeskadegård – tidligere “I Skarpeskade”.
6. Skarpeskadegård – tidligere “I Skarpeskade”.
7. Sønder Kirkebogård – tidligere “Tyskegård”, “Sønder Kirkebo”.
8. Kørsegård – tidligere “Kyssegård”.
9. Ågård
10. Bjørnegård
11. Kannikegård – tidligere “Kuregård”, “Skinderby(?)”.
12. Tornbygård – tidligere “Kastenegård”. Sammenlagt med 62. sgd.
Landsdommergård, og 28 sgd. Skovgård, Nyker.
13. Jydegård
14. Nygård
15. Duebjerggård – tidligere “På Duebjerg”.
16. – Havde intet navn og er ikke optaget for hartkorn (1696).
17. – Havde intet navn og er ikke optaget for hartkorn (1696).
18. – Havde intet navn og er ikke optaget for hartkorn (1696).

Proprietærgårde:
Baggård
Simblegård – Tidligere “Grubbegård”. + 53. sgd.

Knudsker Sogn, Vestre Herred:

Uden gårdnr.:
Bankegård- ikke stedfæstet. Måske en af Kærbygårdene.
Degnegård- nedlagt.
Lergård – ikke stedfæstet.
Præstegård

Selvejergårde:
1. St. Sursænkegård – tidligere “St. Suurlykkegård”.
2. Ll. Sursænkegård – tidligere “Ll. Suurlykkegård”.
3. Smørjeppegård – tidligere “Ll. Hallegård”.
4. Hallegård – tidligere “St. Hallegård”.
5. Ll. Myregård
6. St. Myregård
7. Erlandsgård – tidligere “Porcelænsgård”, “Dammegård”.
8. Kærbygård – tidligere “Tjærebygård, “I Kærby”, “Strømsegård”,
“Tofteledgårde”.
9. Kærbygård – tidligere “Tjærebygård”, “I Kærby”, “Tofteledsgårde”.
10. Gadegård – tidligere “Tjærebygård”, “I Kærby”, “Tofteledsgårde”. + 2. vrgd.
11. Klampegård – tidligere “Tjærebygård”, “I Kærby”.
12. Skovgård – tidligere “I Skoven”.
13. Fynegård – tidligere “Gadegård”.
14. Brandsgård
15. – nedlagt. Tidligere “Kanegård”.
16. – nedlagt. Tidligere “Rabækkegård”.
17. Smedegård
18. Sandemandsgård – tidligere “St. Rabækkegård”, “Sandersgård”, “Skovgård”.
19. – nedlagt. Tidligere “Buskegård”, “I Buskene”, “Bondegård”, “Bohnegård”, “Galløkkegård”.
20. Nygård – tidligere “Markmandegård”, “Rosvangegård”.
20. Rosvang – tidligere “Markmandegård”, “Rosvangegård”.
21. Klippegård – tidligere “Fogedgård”, “På Klipperne”, “I Smørby”.
22. Smørbygård – tidligere “På Klipperne”, “Hartviggård”, “I Smørby”.
23. Tornegård – tidligere “I Smørby”.
24. Sejersgård
25. Sandegård – tidligere “Ll. Sandegård”.
26. – tillagt Pgd. St. Almegård (nedlagt).
27. Rosmandegård – tidligere “St. Sandegård”, “Trompetergård”. + 1. vrgd.
28. Ll. Almegård – tidligere “Ågård”.
29. Højegård – tidligere “Under Højen”, “Smedegård”.
30. Jydegård

Vornedegårde:
1. – se 27. sgd. Tidligere “Sandegård”.
2. – se 10. sgd. Tidligere “Skånningegård”, “Til Kærby”, “I Kærby”.
3. Kroggård – tidligere “I Kærby”.
4. – se 5. vrgd. Tidligere “I Stubbene”.
5. Stubbegård – tidligere “I Stubbene”. + 4. vrgd.
6. Vibegård – tidligere “Et Kirkebo”.
7. Porcelænsgård – tidligere “Snorregård”, “I Snorren”.
8. Kirkebogård – tidligere “Kirkeboet”, “I Smørby”, “Det Nordre Gildesbo(?)”.

Proprietærgårde:
Pgd. St. Almegård – nedlagt

Nyker sogn, Vestre Herred:

Uden gårdnr.:
Degnegård – Nedlagt. Udstykket.
Ll. Kyndegård – ikke stedfæstet.
Præstegård

Selvejergårde:
1. – tidligere “Nørregård”, “I Mæby”. Tillagt 50. sgd. Ladegård, Klemensker.
2. Dalegård – tidligere “I Mæby”.
3. Brogård – tidligere “Ågård”, “I Mæby”.
4. Granegård – tidligere “Gråegård”, “Gravgård”, “I Mæby”.
5. Yppernegård – tidligere “Ybberupgård”, “Ved Lunden”, “Under Lunden”.
6. Hallegård – tidligere “Hallene”, “på Halle”.
7. Smedegård – tidligere “Sandegård”.
8. – se 4. vrgd. Tidligere “Tophjem”.
9. Blæsbjerggård – tidligere “Vintergård”, “Østergård”.
10. Dyndegård
11. Lillegård
12. Søndergård – tidligere “Kaptajnsgård”, “Mortensgård”.
13. Buldregård – tidligere “Boldergård”.
14. Almegård – tidligere “Kirkeby”.
15. – se 16. sgd. Tidligere “St. Risegård”.
16. Risenholm – tidligere “Ll. Risegård”. + 15. sgd.
17. Bækkegård – tidligere “Ll. Pluggegård”.
18. Holmegård
19. Tornegård – tidligere “Munkegård”, “Tornbygård”.
20. Agregård – tidligere “Stålegård”, “På Agrene”.
21. Stålegård
22. Vester Hullegård – tidligere “Øster Åbygård”, “Ved Åen”, “I Åen”, “I Åby”, “I Hullet”.
23. Åbygård – tidligere “Øster Åbygård”, “I Åby”. + 24. sgd.
24. – se 23. sgd. Tidligere “Vester Åbygård”, “I Åby”.
25. Sønder Mulebygård – tidligere “I Muleby”.
26. Nørre Mulebygård – tidligere “Terkel Trommeres Gård”, “Traveregård”, “I Muleby”.
27. Bukkegård – tidligere “Bakkegård”.
28. – se 12. vrgd. i Klemensker. Tidligere “Skovgård”.

Vornedegårde:
1. Frostegård – tidligere “I Mæby”.
2. Munkegård – tidligere “I Mæby”.
3. Øster Hullegård – tidligere “Ll. Hullegård”, “Ll. Hallegård”.
4. Frigård – + 8. sgd.
5. – se 6. vrgd. Tidligere “Saltholmsgård”.
6. Pluggegård – tidligere “Kirkeborgård”, “I Kirkeby”. + 5. vrgd.
7. Højegård – tidligere “Under Højen”, “I Kirkeby”.
8. Møllegård – tidligere “I Kirkeby”
9. Vintrægård – tidligere “Vintergård”, “I Kirkeby”.
10. Bjørnegård – tidligere “I Kirkeby”.
11. Pilegård – tidligere “I Kirkeby”.
12. Dammegård – tidligere “I Kirkeby”, “Kirkeboet”.
13. Skadegård
14. Bakkegård – tidligere “På Vallen”.
15. Vallegård

Proprietærgårde:
Blykobbegård
Kyndegård
Vellensgård

Nylars Sogn, Vester Herred:

Uden gårdnr.:
Degnegård – Nedlagt.
Præstegård

Selvejergårde:
1. Engegård – tidligere “Dammegård”, “Blemsgård”, “I Engene”.
2. Engegård – tidligere “Møllegård”, “I Engene”.
3. Loftsgård – tidligere “Aspesgård”.
4. Spagergård
5. Brunsgård – + 7. sgd.
6. Bakkegård – tidligere “Strandbygårde”.
7. – se 5. sgd. Tidligere “Dalegård”, “Strandbygårde”.
8. St. Strandbygård – tidligere “Strandbygårde”.
9. Ll. Strandbygård – tidligere “Strandbygårde”, “I Strandby”.
10. St. Myregård – tidligere “Strandbygårde”, “Oven Arnager”. + 2. vrgd.
11. Ll. Myregård – tidligere “Søndergård”, “Skræddergård”, “Oven Arnager”.
12. Vellensbygård – + 3. vrgd.
13. Vestergård – tidligere “Hysseregård”, “I Vellensby”.
14. Kølleregård – + 16. sgd.
15. Ellesgård – tidligere “I Uglegaden”, “Skrappestæl”, “Lillegård”.
16. – se 14. sgd. Tidligere “I Uglegaden”, “Holtestæl”, “Holtegårdstæl”, “Holsegård”.
17. Dammegård – tidligere “St. Gadegård”, “Engegårde”, “I Gaden”.
18. Uglegård – tidligere “Ulegård”, “Ll. Gadegård”.
19. Hyldebrandsgård – tidligere “Hyldegård”.
20. Langensgård
21. Tophjem – tidligere “Tophjemsgård”.
22. Lynggård
23. Hjuleregård – tidligere “Hjulmagergård”.
24. Blemmegård – tidligere “I Blemene”.
25. Imminggård – tidligere “I Blemene”.
26. Smedegård – tidligere “I Blemene”.
27. Fynegård
28. Fejleregård – tidligere “Kølleregård”.
29. Rosenlund – tidligere “Kneppegård”, “Munkegård”, “Knappegård”.
30. Kildesgård
31. Gadegård – tidligere “Ll. Gadegård”.
32. Almegård – tidligere “Ll. Almegård”.
33. Tingfogedgård
34. Tornegård – tidligere “Abrahamsgård”, “St. Almegård”, “Braholmsgård”.
35. Hovedgård – + 7. vrgd.

Vornedegårde:
1. Skyttegård – tidligere “Jægergård”, “Strandygårde”.
2. – se 10. sgd. Tidligere “Ågård”, “Ågestæl”.
3. – se 12. sgd. Tidligere “Vellensbygård”, “Pæregård”.
4. Båsegård
5. Sellesborg – tidligere “Viesgård”.
6. Søndergård – tidligere “Skrædderegård”.
7. – se 35. sgd. Tidligere “Ll. Myregård”.
8. Gildesgård – tidligere “Gildesboet”.

Olsker sogn, Nørre Herred:

Uden gårdnr.:
Degnegård – Nedlagt.
Præstegård – Nedlagt.

Selvejergårde:
1. Ll. Vedbygård – tidligere “Styggegård”, “Vedby”.
2. St. Vedbygård – tidligere “Vedbygård”, “Vedby”
3. Maegård
4. Skovgård – tidligere “Vester Skovgård”.
5. Habbedamsgård
6. Munkegård – tidligere “Ll. Hallegård”, “På Haldene”, “Blåholtsgård”.
7. Blåholtsgård – tidligere “Blåhulsgård”, “Blåholmsgård”.
8. Brogård
9. Bridsensgård – tidligere “Bredfelsgård”.
10. Sjælegård – tidligere “Sjellegård”, “Stællegård”.
11. Ll. Hallegård – tidligere “Hallegård”, “På Hallene”.
12. Hullegård
13. Smedegård – tidligere “Dyndegård”.
14. Lundegård – tidligere “Krakkegård”. + 15. sgd.
15. – se 14. sgd. Tidligere “Dyndegård”.
16. Bækkegård
17. Bakkegård – tidligere “Ll. Bakkegård”. + 18. sgd.
18. – se 17. sgd. Tidligere “St. Bakkegård”.
19. St. Lærkegård – tidligere “Berkegård”.
20. Ll. Lærkegård – tidligere “Puggegård”, “Dammegård”, “Olsegård”.
21. Pæregård – tidligere “Bjergegård”.
22. Bækken – tidligere “I Bækken”.
23. Kildesgård – tidligere “Kildegård”.
24. Vævergård – tidligere “St. Pilegård”.
25. Valnøddegård
26. Bjergegård – tidligere “Bjørnegård”.
27. Risegård – tidligere “Fårekæppegård”, “Kæppekildegård”, “Fåreklippegård”, “Øster Skovgård”.
28. Hollændergård – tidligere “St. Hollændergård”.
29. Ll. Hollændergård
30. Lynggård
31. Hyldegård
32. Nygård – tidligere “Fåregård”, “Pilegård”.
33. Pilegård – tidligere “Ll. Pilegård”.
34. Lindesgård – tidligere “Skomagergård”.
35. Dalegård
Vornedegårde:
1. Brøddegård – tidligere “Kirkebrøddegård”, “Birkesbrøddegård”, “Birkelsgård”.
2. Heslegård – tidligere “Haslegård”.
3. Nørre Kirkebogård – tidligere “Nørre Kirkebo”.
4. Sønder Kirkebogård – tidligere “Sønder Kirkebo”.
5. St. Myregård
6. Ll. Myregård – tidligere “Kongens Hus”.

Proprietærgårde:
St. Hallegård

Pedersker Sogn, Sønder Herred:

Uden gårdnr.:
Degnegård
Præstegård

Selvejergårde:
1. Kællingeby – tidligere “Hjortegård”. + 1. sgd.
2. – tidligere “Kællingeby”, “Smedegård”, “Mellemgård”, “Smitteby”. Se 1. sgd.
3. Frigård – tidligere “Kællingeby”, “Gadegård”.
4. Skræddergård
5. Sommeregård
6. Krampegård
7. Borggård – tidligere “Borregård”, “På Borre”.
8. Brogård – tidligere “Brunsgård”, “Vandmøllegård”, “I Billegrav”.
9. Billegravsgård – tidligere “I Billegrav”, “Gravsgård”, “Bildegård”.
10. Kølleregård – tidligere “Møllegård”, “I Billegrav”.
11. Bjergegård – tidligere “I Billegrav”.
12. St. Myregård – tidligere “Myregård”, “Strandegård”.
13. – tidligere “Pedersgård”, “Pæregård”, “Terregård”. Se 14. sgd.
14. St. Loftsgård – + 13. sgd.
15. Slusegård – tidligere “Terkelegård”, “Tyrkesegård”.
16. – nedlagt. Tidligere “Munkegård”, “Kildegård”.
17. Hullegård – tidligere “St. Hullegård”, “Kildegård”, “Kirkeby”.
18. Ll. Loftsgård – tidligere “Kirkeby”.
19. Ll. Hullegård – tidligere “Lillegård”, “Kirkebygård”, “Kirkeby”.
20. Dammegård – tidligere “Ved Kirken”.
21. Bakkegård
22. Ll. Gadegård – tidligere “Danlegård”.
23. St. Gadegård
24. Ll. Myregård – tidligere “Tuegård”.
25. Slettegård – tidligere “På Lærjen”, “Lerjegård”.
26. Lynggård – tidligere “Gastegård”.
27. Stenbaldregård – tidligere “Vejrmøllegård”, “Baldregård”, “Svendsgård”, “Tuegård”.
28. Maegård – tidligere “Melgård”.
29. Boesgård – tidligere “Bodsgård”.
30. Tornegård – tidligere “Bonaveddegård”, “Højgård”, “Korshøjgård”.

Vornedegårde:
1. Hjortegård – tidligere “Ll. Jydegård”, “Skyttegårde”, “Gadegårde”.
2. Ågård – tidligere “Skyttegårde”, “Gadegårde”, “Ålgård”.
3. Skyttegård – tidligere “Pugegård”, “Skyttegårde”, “Gadegårde”.
4. Aspesgård – tidligere “Gullændergård”.
5. Pilegård – tidligere “Sønder Kirkebo”.
6. Bavnegård – tidligere “Rågegård”, “Kirkeby”.
7. Grubbegård – tidligere “Kirkeby”.
8. Vasegård – tidligere “St. Jydegård”, “Sandegård”, “I Vassen”.
9. – tidligere “Lillegård”. Se Pgd. Eskesgård.
10. Tyskegård
11. Vestergård – tidligere “Ll. Skræddergård”, “Ll. Eskesgård”.
12. Skadegård – tidligere “Kirkebogård”, “Nørre Kirkebo”, “Bækkegård”, “Bakkegård”.

Proprietærgårde:
Eskesgård + 9. vrgd.

Poulsker sogn, Sønder Herred:

Uden nr.:
Degnegård
Præstegård

Selvejergårde:
1. Nørregård – tidligere “Grammegård”, “I Råby”.
2. Grammegård – tidligere “Snævthul”, “I Råby”.
3. Råbygård – tidligere “I Råby”.
4. St. Myregård – tidligere “Myregård”.
5. Sejersgård
6. Tjørneby
7. Tjørneby
8. Tjørneby
9. Markeregård – tidligere “Gubbegård”, “St. Gubbegård”, “I Tjørneby”.
10. Spidsegård – tidligere “Splidsgård”.
11. St. Vibegård
12. Ll. Vibegård – tidligere “Kålkoppegård”, “Kåltappegård”, “På Stælen”, “Trojlseregård”,
“Troldjætten”, “Troldstæl”, “Stålknappegård”.
13. Pilegård
14. Hullegård
15. Krusegård
16. Ellegård – tidligere “Ellesgård”, “I Ellet”.
17. Gadegård
18. Bedegård – tidligere “Boddegård”, “Bodsgård”.
19. Lærkegård
20. Nordbaggegård – tidligere “Nørby”
21. Brogård – tidligere “Strandbygårde”.
22. Krogegård – tidligere “På Krogen”, “Strandbygårde”.
23. Ll. Pilegård – tidligere “Pellegård”, “Strandbygårde” (nu delt i 2 gårde med samme navn).
24. Gubbegård – tidligere “Ll. Gubbegård”, “Strandbygårde”.
25. Skrokkegård – tidligere “Strandbygårde”.
26. Duegård
27. Sandegård
28. – tidligere “Pilegård”, “Pilestæl”. Se 29. sgd.
29. Munkegård – tidligere “Pæregård”. + 28. sgd.
30. – tidligere “Sømarkegård”, “Trommeregård”. Se 31. sgd.
31. Jomfrugård – tidligere “Lillegård”. + 30. sgd.
32. Dammegård – tidligere “Uglegård”.
33. Sommeregård
34. Dyndebygård – tidligere “I Dyndeby”, “Brandsgård”.
35. Dyndebygård – tidligere “I Dyndeby”.
36. Dyndebygård – tidligere “I Dyndeby”. + 37. sgd.
37. – tidligere “I Dyndeby”. Se 36. sgd.
38. Bjerregård – tidligere “Dyndeby”, “Under Bjergene”, “Under Rispebjerg”.
39. Udegård – tidligere “Holsegård”, “Holstgård”

Vornedegårde:
1. Kåsegård – tidligere “Sandemandsgård”, “Brodegård”.
2. Slettegård
3. Tornegård
4. Skovgård – tidligere “Frigård”, “Frivornede”.
5. Stavnsgård – tidligere “Pellegård”, “Bakkegård”, “Strandbygårde”.
6. Lillegård – tidligere “Skidte”, “Vornede”, “Pilegård”.
7. St. Kirkebogård – tidligere “Kirkeboet”.
8. Bakkegård
9. Bækkegård – tidligere “Biergegård”.
10. Ll. Myregård – tidligere “Ved Myren”.
11. Bukkegård
12. Frigård
13. Ll. Kirkebogård – tidligere “Kirkeboet”, “Nældegård”, “I Tjørneby”.
14. Gaberegård – tidligere “Nørre Myregård”, “Nældegård”, “Graveregård”, “I Råby”.

Rutsker Sogn, Nørre Herred:

Uden gårdnr.:
Degnegård – nedlagt.
Præstegård

Selvejergårde:
1. Puggegård – tidligere “Pilegård”.
2. Tornegård
3. Kåsbygård – tidligere “I Kåsby”, “Ryttergård”.
4. Melgård – tidligere “I Kåsby”.
5. Vestergård – tidligere “I Kåsby”.
6. Enesgård – tidligere “I Kåsby”.
7. Højegård – tidligere “Høgegård”.
8. Bukkegård – tidligere “Bakkegård”, “Borregård”.
9. Almegård
10. Tuleborg – tidligere “Tuleborgsgård”, “På Borre”.
11. – tidligere “Krakgård”. Se 12. sgd.
12. Hullegård – tidligere “Hjulegård”. + 11. sgd.
13. Kølleregård – tidligere “Kjølegnegård”, “Svarregård”, “Heineregård”.
14. Vester Borregård – tidligere “På Borre”, “Borregård”.
15. Kaggård – tidligere “Kaggegård”, “Fogedgård”.
16. Borregård – tidligere “Øster Borregård”, “Avlsgård”.
17. Pellegård
18. Dyndegård – tidligere “Dyngegård”.
19. Hyldegård
20. Bageregård
21. Bakkegård
22. Skovgård
23. Myseregård
24. Stælegård – tidligere “Stellegård”, “Tommesegård”, “Stålegård”.
25. Brødløsegård
26. Bondegård – tidligere “Bohnegård”.
27 Krusegård
28. Øster Rosendalegård – tidligere “I Rosendale”.
29. Vester Rosendalegård – tidligere “I Rosendale”.
30. Simonsgård – tidligere “Ll. Rosendalegård”, “Simensgård”.
31. Engegård
32. Krogholmsgård – tidligere “Krogholm”.
33. Risegård – tidligere “Barkvistegård”.
34. Smedegård – tidligere “Ll. Bakkegård”, “På Bakken”.
35. Åhalsegård – tidligere “Olehalsgård”, “Ulehalsgård”, “Halsegård”, “På Ulehals”.
36. Ingemarsgård – tidligere “Ingemandsgård”.
37. – nedlagt. Tidligere “Klingestæl”, “Toften”, “Højendalsstæl”, “Tostestæl”.
38. Julegård
39. – nedlagt. Tidligere “Toften”, “Haslegård”, “Tostegård”, “Lolletofte”.
40. Båsegård
41. Klingegård
42. Jydegård – tidligere “Galgebænkegårde”, “Hundelortegårde”, “I Vysteby”, “Klingegårde”.
43. Jydegård – tidligere “Galgebænkegårde”, “Hundelortegårde”, “I Vysteby”, “Klingegårde”.
44. Tækkergård – tidligere “Galgebænkegårde”, “Hundelortegårde”, “I Vysteby”.
45. Væbogård – tidligere “Hanneskovgård”, “Væveregård”, “Galgebænkegårde”,
“Hundelortegårde”, “I Vysteby”, “Vellegård”.
46. Sandemandsgård – tidligere “Hanelundsgård”.
47. Spanneregård
48. Langegård – tidligere “Langensgård”.

Vornedegårde:
1. – nedlagt. Tidligere “Frigård”, “Over Dalegård”.
2. Dalegård
3. Knarregård – tidligere “Kaffegård”, “Nørre Kæregård”, “Rømeregård”.
4. Kæregård
5. Kirkebogård – tidligere “Nørre Kirkebo”, “På Hjelm”.
6. Svartingegård – tidligere “Hallene”.
7. Tyskegård
8. Maegård – tidligere “Kirkebogård”, “Sønder Kirkebo”.
Rø Sogn, Nørre Herred:

Uden gårdnr.:
Degnegård
Præstegård

Selvejergårde:
1. Hullegård
2. Kølleregård – tidligere “Aristgård”.
3. Møllegård
4. Brøddegård – tidligere “Markeregård”, “Markusgård”.
5. Lynggård
6. Nørregård – tidligere “Nørre Nørregård”.
7. Døndalegård – tidligere “Tyskegård”.
8. Rågelundsgård – tidligere “Truedgård”.
9. Kildesgård – tidligere “Kirkebogård”, “Kirkebo”.
10. Pilegård – tidligere “Nørre Gildesgård”.
11. Pilegård – tidligere “Sønder Gildesgård”.
12. Offergård – tidligere “Offegård”.
13. Dalbygård
14. Krakkegård – tidligere “Hyldegård”, “Lillegård”, “Stangegård”, “Knakkegård”.
15. Smedegård
16. Tyskegård – + 7. vrgd.
17. Bondegård – tidligere “Hyldegård”, “Bohnegård”.
18. Fløjlegård
19. Gudmingegård – tidligere “Gummingegård”.
20. Puggegård – tidligere “Bakkegård”.
21. Krogegård
22. Skærpingegård
23. Stenbygård – tidligere “Stenby”.
24. Stenbygård – tidligere “Stenby”.
25. Maegård – tidligere “Stenby”, “Stenbygård”.
26. Lillegård – tidligere “Sønder Nørregård”, “Nørregård”.
27. Lykkegård – tidligere “Løkkegård”.

Vornedegårde:
1. Bådstedgård
2. Spællingegård
3. Pellegård – tidligere “Gadegård”, “Knægtehjemmet”, “Kokknægtehjemmet”, “Lysteregård”, “Tyreknægtegård”, “Et
Kirkebo”.
4. – nedlagt. Tidligere “Helligdomsgård”. Nu “Bornholms Kunstmuseum”.
5. Kirkebogård – tidligere “Sadleregård”, “Kirkeboet”.
6. Lindholmsgård
7. – tidligere “St. Hallegård”, “På Stælen”. Se 16. sgd.
8. Brommegård
9. Mortingegård – tidligere “Ll. Hallegård”, “Et Kirkebo”.
Vestermarie Sogn, Vester Herred:

Uden gårdnr.:
Borregård – ikke stedfæstet.
Degnegård – lagt til 32. sgd.
Ll. Vestergård – (nr. ikke kendt). Tidligere “Per Myresgård”, “Fogedagerhus”.
Præstegård

Selvejergårde:
1. Kærgård – tidligere “Kirkegård”. + 2. sgd.
2. – tidligere “Snøvteregård”, “I Myreby”, “Snederegård”. Se 1. sgd.
3. Nørre Myrebygård – tidligere “I Myreby”.
4. Myrebygård – tidligere “I Myreby”.
5. Tvillinggård – Måske St. Tvillingsgård
6. Myregård
7. Møllegård
8. Lynggård
9. Øster Smørengegård – tidligere “Kuregård”, “Smørenge”
10. Smørengegård – tidligere “Smørenge”.
11. Smørengegård – tidligere “Høgegård”, “Smørenge”.
12. St. Smørengegård – tidligere “Søndergård”, “Smørenge”.
13. Øster Klintgård – tidligere “Klintegårde”, “Klinteby”, “På Klint”.
14. Klintgård – tidligere “Klintegårde”, “Klinteby”, “På Klint”.
15. Kuregård – tidligere “Stålegård”, “Klintegårde”, “Ved Klinten”, “Klinteby”, “På Klint”.
16. Dammegård – tidligere “På Klint”, “Klintegårde”, “Klinteby”.
17. St. Klintgård – tidligere “Bækkegård”, “På Bakken”, “Klintegårde”, “Klinteby”, “På Klint”.
18. Klintgård – tidligere “Hindsegård”, “Klintegårde”, “Klinteby”, “På Klint”.
19. Almegård – tidligere “Klintegårde”, “Klinteby”, “På Klint”. Julius Bidstrup har den som “Blemmegård”.
20. Klintgård – tidligere “Klintegårde”, “Klinteby”, “På Klint”.
21. Brændegård
22. Brændegård – tidligere “Halsegård”, “Haslegård”, “Hjuleregård”, “Holtsegård”.
23. Loftsgård
24. Nygård – tidligere “I Sose”, “Sosegårde”, “Vingevængegårde”.
25. Smørmosegård – tidligere “I Sose”, “Sosegårde”, “Vingevængegårde”.
26. Ågård – tidligere “Ryttergård”, “I Sose”, “Vingevængegårde”.
27. Sosegård – tidligere “I Sose”.
28. Sosegård – tidligere “I Sose”.
29. Bækkegård – tidligere “Smoltegård”, “I Sose”, “Dalby”.
30. St. Dalbygård – tidligere “Dalbygård”, “I Sose”, “Bakkegård”.
31. Elisegård – tidligere “Ved Kirken”, “Kurlændergård”, “Kuregård”. + 13. vrgd.
32. Lillegård + -sgd. “Degnegård”.
33. Søgård – tidligere “Tuegård”, “Ringeby”. + 34. sgd.
34. – tidligere “Ringeby”. Se 33. sgd.
35. Ringebygård – tidligere “Engegård”, “Ringeby”.
36. Ringebygård – tidligere “Ringeby”.
37. Ringebygård – tidligere “Ringeby”.
38. Ringebygård – tidligere “Asseregård”, “Hejseregård”, “Hesseregård”, “Ringeby”.
39. Hakonsgård – tidligere “Hågensgård”, “Ringeby”.
40. Sønder Ellebygård – tidligere “Elleby”.
41. Nørre Ellebygård – tidligere “Elleby”.
42. Stensgård – tidligere “Stenegård”.
43. St. Gadegård – tidligere “Gadegård”.
44. Ll. Gadegård – tidligere “Jydegård”, “Ingvordsgård”.
45. Kaggård – tidligere “Kaggegård”.
46. Lyneborg – tidligere “Lyneby”.
47. Bjerget – tidligere “På Bjerget”. “Brunsbjerg”.
48. Plommegård – tidligere “Blommegård”.
49. Nørregård
50. Kantedamsgård – tidligere “Kanterlængen”, “Kanterdam”.
51. Pilegård – tidligere “Vandmøllegård”.
52. Rømeregård
53. Letholmsgård – tidligere “Albertsgård”, “Albrektegård”, “Højegård”.
54. Alegård – tidligere “Ågård”, “Ålegård”. + 56. sgd.
55. Galingegård – tidligere “Lollegård”, “På Tingsted”.
56. – tidligere “På Tingsted”, “Kronegård”. Se 54. sgd.
57. Kofodgård – tidligere “Tingstedgårde”.
58. Ll. Pilegård – tidligere “Bakkegård”, “Tingstedgårde”.
59. St. Pilegård – tidligere “På Tingsted”, “I Hullet”, “Tingstedgårde”.
60. Kæmpegård – tidligere “Tingstedgårde”.
61. Tingstedgård – tidligere “På Tingsted”, “Galingegård”, “Tingstedgårde”.
62. Palmegård – tidligere “På Tingsted”, “Tingestedgårde”.
63. Tyskegård – tidligere “Tingstedgårde”.
64. Hakkeledgård
65. Skovgård
66. Ll Bjergegård
67. Pindeløkkegård – tidligere “På Tingsted”.
68. Løkkegård – tidligere “Lykkegård”.

Vornedegårde:
1. Myrebygård – tidligere “Vippenetorp”, “I Myreby”.
2. Myrebygård – tidligere “I Myreby”.
3. Myrebygård – tidligere “I Myreby”.
4. Kæmpegård
5. Hullegård
6. Øster Engegård – tidligere “Engegård”, “Kirkebogård”, “Ellehul”, “Åkirkebo”.
7. Sosegård – tidligere “Dalbygård”, “Søhjemmet”, “I Sose”, “I Dalby”.
8. Vestergård – tidligere “Vesetegård”.
9. St. Bjergegård
10. Ll. Dalbygård – tidligere “Dalby”, “I Sose”.
11. Klintgård – tidligere “Til Klinteby”, “På Klint”, “Slaggegård”, “Klintegårde”.
12. Gildesgård – tidligere “Sønder Gildesbo”.
13. – tidligere “I myreby”. Se 31. sgd.
14. Gyldensgård – tidligere “Ll. Gadegård”.
15. Frigård
16. Holmegård
17. Kannikegård – tidligere “Tingstedgårde”.
18. Engegård – tidligere “Havrebrødgård”.

Østerlars Sogn, Øster Herred:

Uden gårdnr.:
Bridsensgård – ikke fundet. nr. ikke kendt.
Degnegård – nedlagt.
Præstegård

Selvejergårde:
1. Krogegård,
2. Melstedgård – tidligere “Melstadgård”.
3. Damaskegård
4. Riemandsgård – tidligere “Åsandsgård”.
5. Nørregård
6. Sandegård – tidligere “Åsandsgård”.
7. Fløjlegård
8. Agerbygård – tidligere “Ageregård”.
9. Hullegård
10. Gamlevælde
11. Gamlevælde
12. Gamlevælde – tidligere “Krølgård”.
13. Gamlevælde – tidligere “Sandegård”.
14. Sandegård – tidligere “Over Sandegård”, “Åsandsgård”, “Ålgård”, “Assersgård”.
15. Loftsgård – tidligere “Lousgård” , “Strandbygård”.
16. Strandbygård – tidligere “I Strandby”.
17. Strandbygård – tidligere “I Strandby”.
18. Strandbygård – tidligere “I Strandby”.
19. – tidligere “Ågård”, “Salgrenegård”, “Kelseby”. Se 21. sgd.
20. Kelsebygård – tidligere “Kelseby”.
21. Kelsebygård – tidligere “Kelseby”, “Hesselegård”. + 19. sgd.
22. Kelsebygård – tidligere “Kelseby”, “Rodholm”.
23. Kelsebygård – tidligere “Sadelmagergård”, “Fæidelmagergård”, “Kelseby”.
24. Vester Kelsebygård – tidligere “Kelseby”.
25. Glasergård – tidligere “Stangegård”.
26. Bækkegård
27. Risegård
28. Risenholm – tidligere “Maegård”, “I Risen”.
29. Lillegård
30. Risenlundsgård – tidligere “I Risen”.
31. Dalegård
32. Bakkegård – tidligere “I Risen”, “Vester Bakkegård”.
33. Søndergård – tidligere “I Risen”, “Sæderegård”, “Smedegård”.
34. Lynggård
35. Aspesgård
36. Pilegård
37. – tidligere “Møllegård”, “Ågård”, “Kirkeboet”. Se 38. sgd.
38. Ågård – + 37. sgd.
39. Hjortegård – tidligere “Smedegård”. + 10. vrgd. og 13. vrgd.
40. Ll. Spagergård
41. St. Spagergård – tidligere “Hyldegård”.
42. Egeskovsgård
43. Ny Elleskov – tidligere “Elleskovsgård”.
44. Krogegård
45. Holsegård – tidligere “Halsegård”, “Haslegård”.
46. Løkkegård
47. Knarregård
48. Stangegård
49. – tidligere “Kirseløkkegård”, “Kysselykke”, “Myrelængen”, “Myregårds Stæl”. Se 2. vrgd.

Vornedegårde:
1. Nygård
2. Kobbegård – + 49. sgd.
3. Pæregård – tidligere “Bjergegård”, “Terregård”.
4. Rågelundsgård
5. Lensbjergegård – tidligere “Under Lensbjerg”.
6. Slettegård
7. Gadegård
8. Dammegård – tidligere “Kirkebo”.
9. Vestergård – tidligere “Kirkebogård”, “Kirkebo”.
10. – tidligere “Kantorlængen”, “Kanterlængen”, “Kantrelængen”, “Kanteregård”,
“Onde Kirstens Stæl”. Se 39. sgd.
11. Kirkebogård – tidligere “Dammegård”, “Kirkebo”.
12. Tornegård
13. – tidligere “Søgård”, “Lærkesøgård”. Se 39. sgd.
14. Ødegård
15. Hallegård
16. Sigtegård
17. Bobbegård – tidligere “Bollegård”.
18. Bakkegård – tidligere “Ved Kirken”, “Øster Bakkegård”, “Bokkegård”.
19. Lauegård
20. Bjergegård – tidligere “På Bjerget”.
21. Heslegård – tidligere “Knæbjergsgård”, “Bendiksgård”, “Hestegård”.
22. Rodholmsgård
Proprietærgårde:
Lehnsgård – tidligere “Lehns Hovedgård”.
Østermarie Sogn, Øster Herred:

Uden gårdnr.:
Degnegård – nedlagt.
Præstegård

Selvejergårde:
1. Åløsegård – tidligere “Lundegård”, “Åløsegårde”, “I Åløse”.
2. Gastegård – tidligere “Åløsegårde”, “I Åløse”.
3. Smedegård – tidligere “Åløsegårde”, “I Åløse”.
4. Kløvegård – tidligere “Åløsegårde”, “I Åløse”.
5. Ll. Frigård – tidligere “Sandegård”, “Ved Frigårds Broen”.
6. Sandegård – tidligere “Sassegård”, “Sasseregård”.
7. Hullegård
8. Risegård – tidligere “I Risen”.
9. Risegård – tidligere “I Risen”.
10. Munkegård – tidligere “I Risen”.
11. Østergård – tidligere “I Risen”.
12. Krusegård
13. St. Ravnsgård
14. – tidligere “Ll. Ravnsgård”. Se 16. sgd.
15. Ellesgård – tidligere “Smedegård”, “I Randkløve”.
16. Randkløvegård – tidligere “Skellingegård”, “I Randkløve”, “Skjællegård”. + 14. sgd.
17. Randkløvegård – tidligere “I Randkløve”.
18. Randkløvegård – tidligere “I Randkløve”.
19. Søgård – tidligere “I Randkløve”.
20. – tidligere “Orbjergsgård”, “Årbjerggård”, “Lindholmsgård”, “Lindholms Stælen”. Se 21. sgd.
21. Ypnastedgård – tidligere “Sjælegårde”, “Strandbygård”, “Stubbegård”, “Stilleregård”. + 20. sgd.
22. Sjælegård – tidligere “På Bakken”.
23. Kofodgård – tidligere “Dynddamsgård”. (proprietærgård).
24. Buskegård – tidligere “Birkesgård”, “Bukkegård”. + 25. sgd.
25. – tidligere “Sivergård”, “Skomagergård”, “Birkesgård”. Se 24. sgd.
26. Bækkegård – tidligere “Dikkegård”.
27. Lauegård
28. Offergård – tidligere “Offegård”, “Stakkelegård”.
29. Sigård – tidligere “Ved Broen”.
30. Brogård – tidligere “Ved Broen”, “Lillegård”.
31. Kuregård – tidligere “Bakkegård”, “På Bakken”.
32. Lundegård – tidligere “Lauegård”.
33. Byfogedgård
34. Sejersgård – tidligere “Pjunmagergård”, “Pinmagergård”, “I Lyrsby”.
35. Lyrsbygård – tidligere “Sandemandsgård”, “I Lyrsby”.
36. Lindholmsgård – tidligere “Vejdemannegård”, “Ved Broen”, “Ved Vadet”, “Til Lyrsby”.
37. Hoppegård, – tidligere “Munkegård”, “I Lyrsby”.
38. Skadegård – tidligere “I Lyrsby”.
39. Kølleregård – tidligere “I Lyrsby”.
40. Skovgård – tidligere “Hallegård”, “I Lyrsby”.
41. Markusgård – tidligere “Hallegårde”, “Markhuset”.
42. Ll. Hallegård – tidligere “Hallegårde”, “På Hallene”, “Ved Hallene”.
43. St. Hallegård – tidligere “Hallegårde”, “Ved Hallen”, “Ved Hallene”, “På Hallene”.
44. – tidligere “Hallegårde”, “Dalslunde”. Se 45. sgd.
45. Ågård – tidligere “I Dalslunde”, “Dalstællund”. + 44. sgd.
46. Dalslundegård – tidligere “I Dalslunde”.
47. Skovlundegård – tidligere “Vejdemannegård”, “I Dalslunde”, “Dalslundegårde”.
48. Lausgård – tidligere “I Ellet”.
49. Aspesgård
50. Smedegård – + 51. sgd.
51. – tidligere “Smågård”, “Små Smedegårds Stæl”. Se 50. sgd.
52. Frostegård – tidligere “Ludvigsgård”, “Løkkegård”, “Smedegård”, “I Gaden”.
53. Albuegård – tidligere “I Gaden”, “I Gadeby”.
54. Søndergård – tidligere “I Gaden”, “I Gadeby”.
55. Hjortegård – tidligere “Ll. Gadebygård”, “I Gadeby”, “I Gaden”. + 56. sgd.
56. – tidligere “Asbensgård”, “I Gaden”, “I Gadeby”. Se 55. sgd.
57. Myregård – tidligere “Ll. Højgård”, “Ll. Lovegård”, “Ll. Ølegård”.
58. St. Ølegård – tidligere “Ved Ølene”.
59. Ll. Almegård – tidligere “Hundegård”, “Hundelortegård”, “Houdegård”.
60. St. Almegård – tidligere “Almegård”.
61. Jessegård
62. Ellebygård – tidligere “Holsegård”, “Holstegård”, “I Elleby”.
63. Vester Ellebygård – tidligere “I Elleby”.
64. Nørre Ellebygård – tidligere “I Elleby”.
65. Øster Ellebygård – tidligere “I Elleby”.
66. Rynsegård – tidligere “I Kirkebyen.
67. Rangbygård – tidligere “Ll. Duegård”.
68. Holmegård
69. Stamperegård
70. Duegård
71. Langensgård – tidligere “Langegård”, “Rungegård”, “St. Pilegård”, “I Kirkebyen”.
72. Pilegård – tidligere “I Kirkebyen”.
73. Kirkebygård – tidligere “I Kirkebyen”. + 16. vrgd.
74. Hjulmagergård – tidligere “I Kirkebyen”.
75. Baunegård – tidligere “Ll. Bakkegård”, “På Bakken”.
76. St. Bakkegård – tidligere “På Bakken”.
77. Brændegård – tidligere “Brændesgård”.
78. Munkegård – tidligere “Myregård”, “Øbernegård”, “Skrullegård”, “Ved Skrulle”.
79. Skrullegård – tidligere “I Skrulle”.
80. Toftegård – tidligere “Gamle Toftegård”, “På Skellinge”, “Skrullegård”.

Vornedegårde:
1. Brunsgård – tidligere “I Skrulle”.
2. Kirkebogård – tidligere “Sønder Kirkebogård”, “Sønder Kirkebo”, “I Gadeby”.
3. Nørregård – tidligere “Trepælegård”, “Ved Skrulle”.
4. St. Frigård – tidligere “Rogsholm”, “Rokholm”.
5. Maglegård – + 15. vrgd.
6. Krogegård – tidligere “På Krogen”.
7. Iseregård – tidligere “I Lyrsby”.
8. Frydenlund – tidligere “Sildepressergård”, “Sildepressen”, “I Dalslunde”.
9. Ll. Ølegård – tidligere “Henningsgård”.
10. Lesleregård
11. Vestergård – tidligere “Ved Kirken”.
12. Styrmandsgård – tidligere “Tolvte Hus”, “I Kirkebyen”.
13. Hentregård – tidligere I Kirkebyen”, “Hintzegård”, “Søgård”.
14. Grammegård
15. – tidligere “Elleshus”, “Mauritzgård”. Se 5. vrgd.
16. – tidligere “Nørre Kirkebo”, “I Kirkebyen”.
17. Gyldensgård – tidligere “Landsdommergård”, “I Gylling”.
18. Vornedegårdshus – tidligere “Hundehuset”, “Sildegård”, “Kirkebogård”.
19. vrgd. Skottehjem – tidligere “Snekkedalshus”, “Vandmøllerhus”, “Skottegård”.
20. Søhjem – tidligere “Ved Skrulle”, “I Åløse”.
21. Nygård – tidligere “Jeremiasgård”.
22. Jeftehjem – tidligere “Frigårdshuset”, “Jeftegård”. + 23. vrgd.
23. – samme som 22. vrgd.

Proprietærgårde:
Gadebygård – tidligere “St. Halsegård”. (proprietærgård).
Halsegård – tidligere “Ll. Halsegård”.
Åker Sogn, Sønder Herred:

Uden gårdnr.:

Degnegård – nedlagt.
Møllegård – ikke stedfæstet.
Præstegård

Selvejergårde:
1. Stubbegård – tidligere “I Stubben”, “Stubbene”.
2. Dammegård – tidligere “Damgård”, “Sortegård”.
3. Sortegård – tidligere “Bakkegård”, “Bukkegård”.
4. – tidligere “Munkegård”. Se 4. vrgd.
5. Gadegård – tidligere “Tønnesgård”, “I Gaden”.
6. Øster Skovgård – tidligere “Skovgård”, “Egeby”. + 6. vrgd.
7. Brandsgård
8. Lynggård – tidligere “Lindgård”.
9. Høgegård – tidligere “Højegård”, “Ellegård”, “Sønder Ellesgård”, “I Ellet”.
10. Kratgård – tidligere “I Krakken”, “Bækkegård”, “Krakgård”.
11. – nedlagt. Tidligere “Gorrisegård”, “Grunisegård”, “Kyllingegård”, “Under Klint”.
12. Ll. Klintegård – tidligere “Klintegård”, “Klingegård”, “Under Klint”, “I Hundshale”.
13. St. Klintegård – tidligere “Klintegård”, “Vedfældingsgård”, “Under Klint”, “I Hundshale”.
14. Ladegård – tidligere “Ryttergård”, “Bukkegård”, “Hundshalegård”, “I Hundshale”.
15. Hundshalegård – tidligere “Pæregård”, “På Nokken”, “Hundshalegårde”, “I Hundshale”.
16. Smedegård – tidligere “Hundshalegårde”, “I Hundshale”.
17. Værfeldtsgård – tidligere “Bredflodsgård”, “Værfællegård”, “Hundhalegårde”, “I Hundhale”.
18 Dalegård – tidligere “Krusegård”, “Hundshalegårde”, “I Hundshale”.
19. Ll. Krusegård – tidligere “Krusegård”, “Øster Krusegård”, “Hundshalegårde”, “I Hundshale”.
20. St. Krusegård – tidligere “Krusegård”, “Spilleregård”, “Ved Broen”, “Hundshalegårde”, “I Hundshale.
21. Langemyregård – tidligere “Ved Langemyre”, “St. Engegård”.
22. St. Grammegård – tidligere “Krusegård”, “Vævergård”.
23. Ll. Grammegård – tidligere “Grammegård”, “Ved Broen”, “Ved Grammebroen”.
24. Grøbygård – tidligere “I Grødby”.
25. Runegård – tidligere “Grødbygård”, “I Grødby”, “Udegård”, “Rønnegård”.
26. Skovgård
27. Sandegård – tidligere “Udegård”.
28. St. Loftsgård – tidligere “Loftsgård”.
29. Skadegård – tidligere “Skadesgård”, “Aspesgård”.
30. Brogård – tidligere “Sønder Brogård”.
31. – tidligere “Bøsthøjgård”. Se 32. sgd.
32. St. Munkegård – tidligere “Munkegård”. + 31. sgd.
33. Kuregård – tidligere “Brogård”, “St. Munkegård”.
34. Lauegård – tidligere “Tornegård”, “Bonnegård”.
35. Stangegård – tidligere “Særagergård(?)”.
36. Risegård
37. Pæregård – tidligere “Pederegård”.
38. St. Bakkegård – tidligere “Bakkegård”, “St. Balkegård”.
39. Stensgård
40. Ll. Bakkegård – tidligere “Fløjlegård”, “Ll. Balkegård”, “På Bakken”.
41. Ll. Hallegård
42. Vasegård – tidligere “Ved Vassen”.
43. Soldatergård
44. Hullegård – tidligere “I Åen”.
45. St. Duegård – tidligere “Duegård”, “Limgaden”.
46. Ll. Duegård – tidligere “Engegård”, “Duegård”, “Søndre Myregård”, “Samsingsgård”.
47. Ll. Munkegård – tidligere “Munkegård”, “Teglbygårde”.
48. Limensgård – tidligere “Limensgadegård”, “Teglbygårde”.
49. Ll. Bukkegård – tidligere “Ågård”, “Teglbygårde”.
50. St. Bukkegård – tidligere “Bukkegård”.
51. Værmelandsgård – tidligere “Ll. Vassegård”, “Bukkegård”, “Varmelandsgård”.
52. Vejrmøllegård
53. Aspesgård
54. Ll. Gusegård – tidligere “Gusmandegård”, “Ll. Godsmandegård”.
55. St. Gusegård – tidligere “St. Godsmandegård”.
56. Frostegård – tidligere “Fogedgård”, “Skovby”, (også omliggende gårde).
57. Bækkeskov – tidligere “Pølsegård”, “Hjulmagergård”.
58. – tidligere “Brogård”, “Ved Broen”. Se 60. sgd.
59. – tidligere “Sigtegård”, “Bækkegård”, “Viebækgård”. Se 60. sgd.
60. Stålegård – tidligere “Stollegård”, “Ålegård”. + 58. sgd. og 59. sgd.
61. Baunegård – tidligere “Bakkegård”, “På Bakken”.
62. Fårebygård – tidligere “I Fåreby”, “Vester Fåreby”, “Løkkegård”.
63. Fårebygård – tidligere “I Fåreby”.
64. Bobbegård – tidligere “Ll. Bjergegård”, “På Bakken”, “Bubbegård”.
65. Egeskovsgård – måske også “Elleskovsgård”.
66. Vester Ellesgård – tidligere “I Ellet”.
67. Øster Ellesgård – tidligere “I Ellet”.

Vornedegårde:
1. Ll. Myregård
2. Ravnsgård – tidligere “Ll. Kastelsgård”, “Castelsgård”, “På Kastellet”.
3. Kastelsgård – tidligere “St. Kastelsgård”, “Dammegård”.
4. Sigård – tidligere “Sortegård”. + 4. sgd.
5. Smyggegård – tidligere “Munkegård”, “Ll. Munkegård”.
6. – tidligere “Løkkegård”, “Skovgård(?)”, “Tuegård”, “I Egeby”. Se 6. sgd.
7. St. Egebygård – tidligere “Egebygård”, “I Egeby”. + 8. vrgd.
8. – tidligere “Ll. Egebygård”, “Ll. Egeby”, “I Egeby”. Se 7. vrgd.
9. Bækkegård – tidligere “Kina”.
10. Tyskegård – tidligere “I Hundshale”.
11. Grødbygård – tidligere “Højegård”, “Julegård”, “I Grødby”.
12. Piberegård – tidligere “Ågård”.
13. Ågård – tidligere “Strandby” (også omliggende gårde).
14. Julegård
15. St. Hallegård
16. Ll. Kalbygård – tidligere “Kalbygård”, “I Kalby”, “Ved Vassen”.
17. Hjulmagergård
18. St. Kalbygård – tidligere “Kalbygård”, “Ågård”, “I Kalby”, “Ved Vassen”.
19. Savskærergård
20. Spidlegård – tidligere “Hospitalsgård”.
21. Bagergård – tidligere “Baggeregård”.
22. Vævergård – tidligere “Bjørnsgård”, “Lindgård”, “Bjørnegård”.
23. Fårebygård – tidligere “I Fåreby”, “Skovridergård”.
24. Bjergegård – tidligere “Ll. Bjergegård”.
25. Ll. Loftsgård
Proprietærgårde:
Kannikegård – nedlagt. Nu Landboforeningens kontor.
St. Myregård – tidligere “Myregård”, “Kongsgård”.
Vallensgård

Allinge-Sandvig Købstæders Landdistrikt:

Hammersholm – tidligere “Slotsvangegård”, “Slotsladegård”,
“Hammershus Slots Ladegård”.