Latinske kirkedage

Latinske kirkedage – Latinske ord i kirkebogen

Danmark gik fra Juliansk til Gregoriansk kalender i året 1700, hvilket bevirkede, at da dagene fra 18 februar til 1 marts i dette år bortfaldt, skal man bruge en gammel kalender indtil 18 februar 1700 og derefter ny stil. Endvidere påses at i årene 1724 og 1744 fejrede Protestanterne Påske på en anden tid end Katolikkerne.

Se f.eks kalender fra DinSlægt.dk – vælg årstal og alle helligdage vises.

Dominica ofte forkortet Dom. = søndag
Ferie, ofte forkortet Fer. = ugedag
Edom die, = samme dag eller dato

Faste Helligdage, eller dage som følger kalenderåret:
Novi Anni = Nytårsdag = 1 Jan
Circumcisio Domino = Kristi omskærelses dag = 1 Jan
Ephiphania = Hellig tre Konger = 6 Jan
Baptismus Christi = Hellig tre Konger = 6 Jan
Purificatio Mariæ Virginis = Mariæ rensesdag (Kyndelmisse) = 2 Februar
Annuntatio Mariæ Virginis = Mariæ bebudelse = 25 Marts
Joh Baptista Nativitas = Sct Hans dag (Midsommer) = 24 Juni
Visitatio Mariæ = Mariæ besøgelse = 2 Juli
Festo Michaelis = Sct Michaels dag (Mikkelsdag) = 29 Sep
Omnium sanctorum festum = Alle Helgensdag = 1 Nov
Martinus ep. conf. = Mortens messe, Mortens dag = 11 Nov (Morten Bisp)
Natalis Domino = Juledag = 25 Dec
Stephanus Protomartyr = Sct Stefansdag, 2 Juledag = 26 Dec

Bevægelige helligdage og søndage, som styres af påsken
Påsken falder på den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn (21 Marts).
Påskesøndag eller påskedag falder tidligst den 22 Marts og senest den 25 April.
Mellem Hellig tre Konger og den første »bevægelige søndag« Dom. Septuagesima, ligger der fra 1 til 6 søndage, som betegnes »Søndag efter Hellig tre Konger« med nummer fra 1 til 6.
Dom. Septuagesima = 9 søndag før Påske
Dom. Sexagesima = 8 søndag før Påske
Dom. Esto Mihi = Fastelavnssøndag = 7. søndag før påske
Quinquagesima = Fastelavnssøndag
Dom. Invocavit = 1 søndag i Fasten = 6. søndag før påske
Dom. Quintana = 1 søndag i Fasten
Dom. Reminiscere = 2 søndag i Fasten = 5 søndag før påske
Dom. Oculi = 3 søndag i Fasten = 4 søndag før påske
Dom. Lætare = 4 søndag i Fasten = 3 søndag før påske
Dom. Judica = 5 søndag i Fasten = 2 søndag før påske
Dom. Palmarum = Palmesøndag = søndag før påske
Palmarum Dies = Palmesøndag
Dies Viridium = Skærtorsdag = torsdag før påske
Coena Domini = Skærtorsdag
Passio Domini = Langfredag = fredag før påske
Soteris = Langfredag
Festum Paschatos = Påskesøndag
Festum resurrectionis Domini= Påskesøndag
Dominica Sancti Domini = Påskesøndag
Dom. Quasimodog. = 1. søndag efter påske
Dom. Miserecordia = 2. søndag efter påske
Dom. Jubilate = 3. søndag efter påske
Store Bededag = 4. fredag efter påske
Dom. Cantate = 4 søndag efter påske
Dom. Rogate = 5 søndag efter Påske
Ascencio Christi = Kristi Himmelfart = 6. torsdag efter påske
Ascencio Domini = Kristi Himmelfartsdag
Dom. Exaudi = 6. søndag efter påske
Pentecoste = Pinsedag = 7. søndag efter påske
Festum Sancti Spiritus = Pinsedag
2 Pinsedag = 8. mandag efter påske
Festo eucharistio = Kristi Legemsfest = 2. torsdag efter pinse
Trinitatis Dominica = Hellig Trefoldighedssøndag (Trinitatis) = 8. søndag efter påske
Dom. Benedicta = (Trinitatis)
Dom. 1 p. trin = 1. søndag efter Trinitatis = 9.søndag efter påske – o s v

Afhængig af, hvornår påsken falder, kan der blive minium 22, maksimum 27 søndage efter Trinitatis, derefter falder 1. søndag i advent, som er kirkeårets begyndelse.
Bemærk derfor, at fødsel i f.eks december kan være angivet under det følgende årstal.
1. søndag i advent er altid den 4. søndag før jul, den falder tidligst 27. november og senest 3. december.

Latinske navne for 1. søndag i advent:
Ad te levavi
Adventus Domini
Advent

Forskellige Latinske ord:
Endelserne – (us) er hankøn – (a) er hunkøn og (i) er flertal.
Aetatis suae = i en alder af år
Absolutus/a/i = person, der har skriftet
Anno = år
Anonymus/a/i = uden navn, ofte dødfødt
Ante = før
Avia = bedstemor
Avus = bedstefar
Baptizatus/a/i = døbt
Commater = kvindelig fadder
Confitens = altergæst
Conjux = ægtefælle
Consul = borgmester
Copulatus/a/i = viet
Curator = formynder f eks hyppigt: = cum curatore patre/marito = med faderen/manden som formynder
Defunctus/a/i = afdød
Desponsatus/a/i = trolovet
Dies = da f eks eodem = samme dag – dies accepti baptismi = dåbsdag
Dies natalis = fødselsdag – dies copulationis = bryllupsdag
Dies mortis = dødsdag – dies sepulturae = begravelsesdag
Dominica (forkortes Dom) = søndag
E. ex = fra
Epiphania = Hellig tre Konger
litaniæ minores = gangdage – festo litaniæ – festdagen
Festo Liberationis Patriæ = 11. februar (Taksigelsen for stormen på København i 1659)
Filia (filiola) = (lille) datter
Filius (filolus) = (lille) søn
Frater = broder
Gens = slægt
Gangdage, rogationu dies = mandag, tirsdag og onsdag førKristi Himmelfartsdag
Dangdag, den lille = 25 april – ordbog over det gamle danske sprog: fra katolsk tid de dage, hvor der var optog, for at se til markerne.
Humatus/a/i = begravet
Ibidem (fork ibid) = sammesteds
Illigitimus/a/i = uægte barn
Introd = introduktion = barselskonens højtidelige indførelse i kirken efter fødsel
Item = ligeledes
Legitimus/a/i = ægte barn
Manu propria = med egen hånd, ofte forkortet m p mpria, ikke at forveksle med mpp med påholden pen, altså det modsatte
Maritus/a/i = ægtefælle
Mater = moder
Matrimonium = ægteskab
Matrine = kvindelig fadder, gudmoder
Meus/a/i = min
Mortuus/a/i = død
Natus/a/i = født
Obiit = han/hun døde
Onus = byrde, skat, især cum omnibus
Onirebus = med alle påhvilende skatter
Parentes = forældre
Pascha = Påske
Passato = (købmandssprog) forrige – sidst afvigte måned (jvnf prossimo – Meyers fremmedordbog)
Pastor loci = stedets Præst
Pater = fader
Patrinus = mandlig fadder
Pensionarius = forpagter
Pentecostes = Pinse
Pertinentia = tilliggende. Især cum omnibus pertinentiis = med alle tilliggende herligheder
Post = efter
Prossimo (købmandssprog) med det første; prossimo, passato, sidst afvigte måned; p. venturo, næstkommende måned.
Publice = offentlig. Især i forb med absolution = off skrifte
Puerpa = barselskone
Sepultus/a/i = begravet
Sive = eller
Socer = Swigerfader
Soror = Søster
Sponsatus/a/i = trolovet
Spurius/a/i = uægte barn
Sub hypotheca bonorum = med pant i ejendommen
Susceptrix = gudmoder
Testes = vidner. Især testes baptismi = dåbsvidner
Uxor = Hustru
Vide = se
Viduus/a/i = enkemand, enke
Ætatis = se aetatis

Anm: VII = september
VIII br = oktober
IX br = november
X = december

Kirkebøgerne før 1812 anvender som regel en anden dateringsform, en Præst kan f eks skrive 1792 Dom 2 Adv baptz Peder Nielsens Datter Anna.

Kirkeåret går fra advendt til advendt, Dom (dominica) = søndag.
Anna er således født den 4. december 1791 idet kirkeåret (92) begynder i 91.

Den 6te januar 92 er hellig tre konger, epiphania, de følgende søndage tælles Dom (Dominica) 1 o s v post Epiph, indtil 9. søndag før påske – Septuagesima.
De følgende søndage før påske har alle navne, som findes i evighedskalenderne.
Efter påske – pascha – tælles 6 søndage post pascha til pinse – pentecostes.
Den følgende søndag er trinitatis og resten af årets søndage tælles som dominica … post Trinitatem.